Waarom doen we het?

Kort samengevat

Meer zonneprojecten dragen bij tot de omslag naar een duurzaam energiesysteem dat in eerste instantie wordt gebouwd op meer zonne-en windenergie. De grote winnaar van deze uitdaging is dus vooral onze lokale leefomgeving.

Reden tot optimisme

Vlaanderen is de voorbije jaren sterk vooruitgegaan op vlak van zonne-energie.

In Vlaanderen zijn meer dan 300.000 daken van zonnepanelen voorzien, goed voor ruim 2500 megawattpiek (MWp) aan zonnepanelen. Daarmee scoren we in absolute cijfers beter dan Nederland (2040 MWp), maar slechter dan Duitsland (41.340 MWp), het Verenigd Koninkrijk (11.562 MWp) of Frankrijk (7165 MWp).

Als we de geïnstalleerde kilowattpiek (kW) per inwoner als maatstaf nemen om de ontwikkeling van zonne-energie te meten, valt er iets op: Vlaanderen heeft een podiumplaats verdiend en moet enkel kampioen Duitsland laten voorgaan. Op dit ogenblik kan elke Vlaming rekenen op een geïnstalleerd zonnevermogen van 350 watt per persoon. Dat is een topprestatie voor een van de meest dichtbevolkte regio’s in Europa. Er is dus  reden tot optimisme.

Willen we even goed scoren als Duitsland wat betreft het aantal zonnepanelen per inwoner, moet het totaalvermogen aan zonnepanelen verder toenemen tot 3340 MWp. Vlaanderen heeft zich als doel gesteld om tegen 2020 een totaalvermogen van 3700 MWp te halen. Dat vooropgestelde doel is dus ambitieus, maar zeker niet onmogelijk.

Volg met de barometer op energiesparen.be/barometer hoe Vlaanderen verder evolueert op het vlak van groene energie.


Enorm veel potentieel

Op basis van de zonnekaart van het Vlaams Energieagentschap (VEA) blijkt er nog heel wat potentieel voor zonnepanelen in Vlaanderen te zijn.

Deze zonnekaart geeft ons voor het eerst een goede inschatting van het potentieel van zonne-energie op elk van de meer dan 2,5 miljoen Vlaamse daken. Daaruit blijkt dat alle meest geschikte daken samen een potentieel hebben van maar liefst 57.000 MWp. De meest geschikte daken zijn de groen gekleurde of als ‘ideaal’ gemarkeerde dakdelen van de zonnekaart, waar per dakdeel over minstens 5 m² een zoninstraling van meer dan 1000 kWh/m²/jaar opgemeten werd.

We moeten in de komende jaren nog grote stappen zetten om tegen 2020 het vooropgestelde doel van 3700 MWp te halen. Het goede nieuws is dat deze doelstelling al kan behaald worden wanneer slechts 6,5 procent van de oppervlakte van de meest geschikte dakdelen wordt benut. 


Samen de uitdaging aangaan

Het voordeel van zonne-energie is dat zonnepanelen eenvoudig te plaatsen zijn en dat de technologie zich verbazend snel ontwikkelt. Tal van gezinnen investeerden de laatste jaren in een zonnepaneleninstallatie en dragen zo bij aan de omslag naar een duurzaam energiesysteem. Zonnepanelen zijn en blijven een goede investering.

Niet enkel op de residentiële daken zien we zonnepanelen verschijnen. Lokale besturen, scholen, zorginstellingen, verenigingen of bedrijven beschikken vaak over een groot dakoppervlak waarop grotere zonne-installaties kunnen geplaatst worden. Steeds meer groepen mensen slaan dan ook de handen in elkaar om samen een groter zonneproject op poten te zetten. Die zorgt voor een lokale bron van inkomsten, met een rendement dat vaak hoger ligt dan een spaarboekje. 

Met deze uitdaging willen we daken waar burgers een potentieel in zien voor een zonneproject onder de aandacht brengen van omwonenden, de eigenaars en mogelijke investeerders. We willen hen met deze actie inspireren om een zonneproject op te starten. Zoals dat vaak gaat, kan je samen meer.

Maar er valt ook iets te winnen

Door een dak te nomineren, neem je ook deel aan onze wedstrijd. Bekijk hier alvast het wedstrijdreglement.


Zonnegids
Een zonneproject opstarten kan complex lijken. Het Vlaams Energieagentschap stelde daarom een Zonnegids op die onder andere praktische tips geeft om een zonneproject op te starten, alternatieve financieringsmogelijkheden zoals coöperaties en crowdfunding. Je kan de gids hier gratis downloaden.