Veelgestelde vragen

Mag je je eigen dak nomineren?
Mag je een residentieel dak nomineren?
Moet je weten wie de eigenaar van het dak is?
Wat als je het exacte adres van het gebouw niet kent?
Mag je mensen oproepen om te stemmen?
Mag je meer dan één dak nomineren?
Mag je meer dan één stem uitbrengen?
Kunnen andere mensen zien wie een dak nomineerde?
Kunnen mensen zien op welk dak ik stemde?
Waarom moet ik mij registreren?
Wat gebeurt er met de gegevens die ik doorgeef bij de registratie?
Wanneer eindigt de actie?
Waarom is mijn dak genomineerd?
Mijn dak werd genomineerd. Wat nu?
Wat zal er gebeuren met de informatie over de genomineerde daken?
Is elk genomineerd dak ook geschikt voor een zonneproject?
Wat als de eigenaar van het dak niet wil of kan investeren in zonnepanelen?
Waar kan ik meer te weten komen over hoe je een zonneproject opstart?
Wie zit er achter deze campagne?

Mag je je eigen dak nomineren?

Ja, indien het niet om een woning gaat. Voor deze actie komen enkel niet-residentiële gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest in aanmerking. Ben je eigenaar of werknemer van een bedrijf, of bijvoorbeeld bewoner van een rusthuis, dan kan je wel het dak van dat bedrijf of het rusthuis nomineren.

Heb je interesse om zonnepanelen te plaatsen op je woning? Check dan zeker de zonnekaart op energiesparen.be. Je vindt er een eerste inschatting van hoe geschikt uw woning is voor zonne-energie.

Weet ook dat je bij je energiehuis een voordelige energielening kan aangaan om zonnepanelen te plaatsen.

Mag je een residentieel dak nomineren?

Nee. Met grote zonne-installaties zetten we grote stappen vooruit, daarom zoeken we met deze actie grote daken. Woningen hebben doorgaans kleinere daken dan niet-residentiële gebouwen.

Bedenk dus of er in je buurt een ander groot dak is waar zonnepanelen op kunnen geplaatst worden, zoals een supermarkt, zwembad, KMO, industrieel gebouw, sporthal, rusthuis, een ziekenhuis, een bibliotheek of een school, een cultuurcentrum of parochiezaal.

Moet je weten wie de eigenaar van het dak is?

Nee. Beschrijf het dak dat je wil nomineren en geef zo precies mogelijk de locatie van het dak aan. De eigenaarsgegevens moeten niet vermeld worden.

Wat als je het exacte adres van het gebouw niet kent?

Een adres helpt ons om de eigenaar te contacteren. Bij sommige gebouwen, zoals supermarkten, staat het huisnummer niet altijd zichtbaar aangegeven. Probeer in dat geval te informeren aan het onthaal of bij een buur. Maar indien je het exacte adres toch niet eenvoudig terugvindt, kan je het nog steeds nomineren. Probeer in dat geval het dak en de locatie zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Indien nodig gaan wij later op onderzoek.

Mag je mensen oproepen om te stemmen?

Zeker. Spoor gerust mensen in je omgeving aan om hun stem uit te brengen.

Mag je meer dan één dak nomineren?

Ja. Je mag een onbeperkt aantal daken nomineren. Enkel daken van woningen en appartementen komen niet in aanmerking.

Mag je meer dan één stem uitbrengen?

Je mag op meerdere daken stemmen, maar je kan maar één stem uitbrengen per dak. Je kan het dak ook wel nog delen via facebook en twitter en er een reactie op schrijven.

Kunnen andere mensen zien wie een dak nomineerde?

Ja, al wordt enkel je voornaam, de eerste letter van je familienaam en je gemeente getoond.

Kunnen mensen zien op welk dak ik stemde?

Neen

Waarom moet ik mij registreren?

Om een dak te nomineren of op een dak een stem uit te brengen, moet je je registreren. Zo voorkomen we dat mensen meerdere keren stemmen op hetzelfde dak en kunnen we je ook contacteren indien wij vragen hebben. Je kan hier nalezen wat er met je gegevens gebeurt.

Wat gebeurt er met de gegevens die ik doorgeef bij de registratie?

Dat kan je hier nalezen.

Wanneer eindigt de actie?

De actie eindigt op 18 maart 2018.

Waarom is mijn dak genomineerd?

Iemand heeft jouw dak genomineerd omdat hij of zij gelooft dat het een ideaal dak is voor een zonne-installatie. Een ideaal dak voor een zonneproject is weinig beschaduwd, heeft een goede oriëntatie tegenover de zon en ligt op een gebouw dat voldoende elektriciteit verbruikt.

Deze nominatie verplicht jou nergens toe. In de Zonnegids komt je meer te weten over hoe een zonneproject opgestart wordt.

Mijn dak werd genomineerd. Wat nu?

Iemand gelooft dat jouw dak een ideaal dak is voor een zonneproject en nomineerde je dak. Mensen kunnen hun stem uitbrengen op de daken die zij het meest geschikt vinden.

De Vlaamse overheid engageert zich om voor de daken met de meeste stemmen, de realisatie van het zonneproject zoveel mogelijk te faciliteren. De winnaars per provincie krijgen een haalbaarheidsstudie aangeboden waarin het zonnepotentieel onderzocht wordt.

Is jouw dak niet het meest populair, wil dat niet zeggen dat je niet zelf een zonneproject kan opstarten. En dat hoef je niet noodzakelijk alleen of op eigen kracht te doen. Steeds meer groepen mensen slaan de handen in elkaar om samen een groter project op poten te zetten, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie. Die projecten zorgen voor een lokale bron van inkomsten met een rendement dat vaak hoger ligt dan een spaarboekje. Als je dak genomineerd werd, wil dit zeggen dat er alvast een lokaal draagvlak bestaat voor een zonneproject op jouw dak.

Er bestaan ook diverse financieringsmogelijkheden.

In de Zonnegids kan je meer leren over hoe je een zonneproject kan opstarten.

Wat zal er gebeuren met de informatie over de genomineerde daken?

Het Vlaams Energieagentschap zal de eigenaars van de genomineerde daken contacteren en hen trachten te overtuigen om op hun  daken effectief een zonneproject te realiseren.

Is elk genomineerd dak ook geschikt voor een zonneproject?

Om te weten of een dak ook geschikt is voor een groot zonneproject, moeten verschillende fysieke aspecten onder de loep genomen worden zoals de stabiliteit van het dak en de staat van de dakbedekking. Om de economische haalbaarheid van een zonneproject te kunnen inschatten, is onder meer het feitelijke elektriciteitsverbruik van de afnemer van de zonnestroom van belang.

De burgers die de daken nomineren, beschikken meestal niet over voldoende informatie om alle factoren te kunnen afwegen. Het is dus mogelijk dat er daken genomineerd worden die na een haalbaarheidsonderzoek niet geschikt blijken te zijn.

De Zonnegids bundelt heel wat praktische tips voor wie overweegt om een groot zonneproject te starten. Je kan de gids hier gratis downloaden.

Wat als de eigenaar van het dak niet wil of kan investeren in zonnepanelen?

Laat je tijdens het nomineren niet afschrikken wanneer je niet weet of de eigenaar wel zal kunnen gemotiveerd worden om in een zonneproject te investeren.

Een zonneproject kan namelijk ook op andere manieren gefinancierd worden, zoals via crowdfunding, een energiecoöperatie of een energiedienstenbedrijf. Steeds meer groepen mensen slaan zo de handen in elkaar om samen een groter zonneproject op poten te zetten.

Waar kan ik meer te weten komen over hoe je een zonneproject opstart?

Een zonneproject opstarten kan complex lijken. Het Vlaams Energieagentschap maakte daarom een Zonnegids met onder andere praktische tips om een zonneproject op te starten en alternatieve financieringsmogelijkheden zoals coöperaties en crowdfunding. Je kan de gids hier downloaden.

Wie zit er achter deze campagne?

Het Vlaams Energieagentschap lanceerde deze campagne in samenwerking met tri.zone, bigtrees en Tree Company.